Műszaki ellenőrzés

Mit csinál a műszaki ellenőr egy kivitelezésen?

Egy mondattal – Képviseli az Építtető, a Beruházó érdekeit.

Mindezt teszi a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában. Elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

Feladata az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, az abban történő bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek áttekintése, azok szükségszerű ellenjegyzése, észrevételezése, hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése. Továbbá műszaki, illetve gazdasági szükségességből javasolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos észrevételeink megtétele, valamint anyagkiváltásokkal kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása és engedélyeztetése. Az elvégzett munkák kollaudálása. Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel; műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel.

A fenti rövid leíráson túlmenően a műszaki ellenőri feladatokat részletesen és teljes körűen szabályozza a fent említett kormányrendelet.

Miért célszerű a műszaki ellenőrt megbízni?

A műszaki ellenőr tevékenysége – a nem kötelező esetekben is – indokolt, mivel a laikus építtető nem tudja olyan hatékonyan és szakszerűen ellenőrizni a kivitelezést, mint amennyire vélhetőleg szüksége lenne. Egy jó műszaki ellenőr vitás kérdésekben szakmai állásfoglalása mellett el tudja magyarázni a beruházónak a kialakult probléma okát és megfelelően tudja képviselni a kivitelezővel szemben.

Mikor kötelező a műszaki ellenőr megbízása?

Jogszabály szerint kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha építési engedélyhez kötött építési tevékenységet végeznek.

Építmény építőipari kivitelezése esetén az építész kivitelezési tevékenység teljes körű ellenőrzését, korlátozás nélkül – jogszabály szerint – az ME-É-I. magasépítés szakterületen nyilvántartásba vett szakági műszaki ellenőr elláthatja.

Milyen területen vállalunk műszaki ellenőrzést?

Műszaki ellenőri feladatokat a magasépítés területén, építészet szakágban vállalunk, de a sokéves gyakorlatunkból adódóan más szakágakban, egyszerűbb feladatokban is tudunk állást foglalni. 

Műszaki ellenőr munkadíját több tényező is befolyásolhatja:

Műszaki, gazdasági és időtartam béli szempontok

– építmény bonyolultsága
– építési technológia
– építmény bekerülési összege
– kivitelezés várható időtartama

Díjazás: 1,0 – 1,5 % között a fentiek függvényében + ÁFA

– iroda és a kivitelezés helyszíne közti távolság – utazási költség

Díjazás: alkalmanként 75 Ft/km + ÁFA

Javasolt Kamarai díjazás: https://mernokvagyok.hu/mernoki-dijszabas